jansurajya

Articles

श्री वारणा विभाग सत्कार्य संवर्धन मंडळ 

१९६८ पासून कारखाना क्षेत्रात अनेक अंगणवाड्यांची शासनाने अगोदर सुरवात तसेच सार्वजनिक वाचनालये आदी संस्थांचे पालकत्व. सामान्य ज्ञान स्पर्धा , वक्तृत्व स्पर्धा , व्यक्तिमत्व विकासासह विविध सामाजिक उपक्रमांची अंमलबजावणी.

 

मा. श्री. विनय कोरे (सावकर)

savkar

संस्थापक अध्यक्ष जनसुराज्य शक्ती पक्ष - वारणा उद्योग समूहाचे माध्यमातून ग्रामीण भागातील सर्वोच्च दरडोई उत्त्पन्न असणारा परिसर ...!

 अधिक माहिती