jansurajya

Articles

श्री तात्यासाहेब कोरे वारणा सहकारी कोंबडी संघ 

सहकारातील सुरवातीपासूनचा मोठा कोंबडी संघ, नवीन वाटचालीस प्रारंभ .

 

मा. श्री. विनय कोरे (सावकर)

savkar

संस्थापक अध्यक्ष जनसुराज्य शक्ती पक्ष - वारणा उद्योग समूहाचे माध्यमातून ग्रामीण भागातील सर्वोच्च दरडोई उत्त्पन्न असणारा परिसर ...!

 अधिक माहिती